Alb. van Gool R&D - Privacyverklaring

Artikel 1. Algemeen

1.1. Alb. van Gool R&D houdt zakelijke en/of persoonlijke gegevens bij ten behoeve van de bedrijfsvoering en dienstverlening aan klanten.

1.2. Alb. van Gool R&D houdt niet meer gegevens bij dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

Artikel 2. Bijgehouden gegevens

2.1. Alb. van Gool R&D houdt de volgende gegevens bij:

  • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens

  • E-mailadressen

  • Telefoonnummers

  • Bankrekeningnummers

  • BTW-nummers

  • KvK-inschrijfnummers

  • E-mailberichten

  • Verzonden en ontvangen facturen

  • IP-adressen van bezoekers van de website

  • Ter zake doende informatie over projecten/opdrachten

Artikel 3. Persoonlijke gegevens

3.1. Alb. van Gool R&D houdt afgezien van naam-, adres- en woonplaatsgegevens geen andere persoonlijke informatie bij.

Artikel 4. Toegang tot opgeslagen gegevens

4.1. Financiële en fiscale gegevens worden gedeeld met een externe accountant en met de Belastingdienst.

4.2. Gegevens over betalingen zijn tevens bekend bij banken waarmee Alb. van Gool R&D een zakelijke relatie onderhoudt.

4.3. E-mailverkeer wordt verzorgd door een internetprovider van Alb. Van Gool R&D.

4.4. Overige gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de bedrijfsleiding van Alb. van Gool R&D en worden niet gedeeld met derden.

Artikel 5. Wijze van gegevensverzameling

5.1. Automatische, impliciete gegevensopslag vindt alleen plaats bij ontvangen e-mailberichten en de logging van IP-adressen van bezoekers van de website.

5.2. Expliciete gegevensopslag vindt plaats in de vorm van de boekhouding van Alb. van Gool R&D en in projectmappen voor het uitvoeren van opdrachten.

Artikel 6. Doel van de gegevensopslag

6.1. Opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienstverlening aan klanten, het onderhouden van contacten met leveranciers, het voldoen aan wettelijke fiscale verplichtingen en een efficiënte bedrijfsvoering.

6.2. IP-adressen van bezoekers van de website worden uitsluitend anoniem gebruikt voor het bijhouden van bezoekersaantallen. IP-adressen worden niet gekoppeld aan domeinnamen, websites of personen.

Artikel 7. Bewaartermijn van opgeslagen gegevens

7.1. Opgeslagen gegevens worden in principe voor onbepaalde tijd bewaard.

7.2. Financieel/zakelijke gegevens worden tenminste 7 jaar bewaard (de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn).

7.3. IP-adressen van bezoekers van de website worden maximaal 1 jaar bewaard.

Artikel 8. Beveiliging en opslag van gegevens

8.1. Alle gegevens zijn opgeslagen op beveiligde pc’s die uitsluitend toegankelijk zijn voor de bedrijfsleiding van Alb. van Gool R&D.

8.2. E-mail back-ups zijn opgeslagen op een beveiligde server die eveneens uitsluitend toegankelijk is voor de bedrijfsleiding van Alb. van Gool R&D.

Artikel 9. Inzage in opgeslagen gegevens

9.1. Alb. van Gool R&D zal op aanvraag en na verificatie van de identiteit van de aanvrager aangeven welke gegevens over de aanvrager opgeslagen zijn.

Artikel 10. Verwijdering van opgeslagen gegevens

10.1. Alb. van Gool R&D zal op aanvraag en na verificatie van de identiteit van de aanvrager gegevens over de aanvrager verwijderen, met uitzondering van gegevens die onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1. Deze privacyverklaring is onderhavig aan de Nederlandse en Europese regelgeving en kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.