Project:

Het doen van een onderzoek in een grootschalige chemie-installatie naar oorzaken van inpandige stofemissie ter verbetering van arbeidsomstandigheden. Onderzoek naar de mogelijkheden van uitpandige stofemissie, teneinde verbetering van arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen. Het doen van aanbevelingen met betrekking tot onderhoud, wijziging van de proces-installatie en communicatie tussen de voor het onderwerp verantwoordelijke afdelingen. Het uitbrengen van een eindrapportage met aanbevelingen voor interne en externe (overheden) partijen.

Klant:

Fabrikant van droge katalysatoren voor de petrochemie Amsterdam

Vakgebied:

Procestechnologie, methodische probleemanalyse; AV-technieken

Looptijd:

Eén jaar