Project:

Het ontwikkelen en in serie vervaardigen van een hoognauwkeurig milieutechnologisch laboratorium-verduntoestel: "Olfactometer". Hoofdzakelijk toegepast voor bepaling van verspreidingsmodellen voor stankoverlast en de naleving van milieuwetgeving d.m.v. het verdunnen en aan proefpersonen aanbieden van luchtmonsters.

Klant:

Milieutechnische laboratoria

Vakgebied:

Werktuigbouw; procestechnologie; laboratoriumtechniek; besturings-hard- en software

Looptijd:

Vier jaar