Project:

"StringMike": Een inrichting (element) voor het elektrisch versterken van akoestische en elektrische gitaren, bassen en andere snaarinstrumenten.
Nieuw en per sept.'07 nog octrooieerbaar is de toepassing van laagohmige antiserie geschakelde spoelen per snaar waardoor geen invloeden van netbrom en magnetische stoorinvloeden. Bedoeld voor aansluiting op genormaliseerde laagohmige microfooningangen. Brede en rechte requentiekarakteristiek. Geen specifieke resonantiepiek; HiFi-weergave. Grote dynamiek door lage stoorniveau en hoge uitstuurbaarheid. Eenvoudige productie. Geringe afmetingen. Demo-exemplaren beschikbaar: prototype ingezet vanaf 2007.

Klant:

Sianalobus

Vakgebied:

Muziekinstrumenten; elektronica

Looptijd:

Vijf jaar