Project:

"AntiSound Systeem": Een inrichting voor bestrijding van geluidsoverlast door transmissie via bestaande bouwelementen als: vloeren, daken en wanden. Het systeem bestaat uit een centraal voedingsunit en elektro-akoestische modules ter grootte van een soepkom die tegen het betreffende oppervlak worden gemonteerd in een dekking van één module per 1-3 m².
De modules wekken elk en zelfstandig krachten op, tegengesteld aan de beweging ten gevolge van de geluidsimpact, waardoor deze naar nulamplitude en daarmee geen of minimale geluidstransmissie van het wand- of vloerdeel wordt gestuurd. Het systeem is speciaal bedoeld voor (veel voorkomende) bestaande situaties waarin uit bouwtechnische en/of economisch oogpunt geen bouwkundige maatregelen getroffen kunnen worden. Het systeem is geschikt voor in-naar uitpandige, omgekeerde en uit- naar inpandige situaties en kan eveneens de akoestische eigenschappen van ruimtes aanpassen door wijziging van de trillingseigenschappen van bouwvlakken.

Klant:

Interne ontwikkeling

Vakgebied:

Akoestiek; elektronica

Looptijd: