Alb. van Gool R&D

Alb.van Gool R&D

Actuele projecten

Eerdere projecten >>

NXG - Monitoring van chronische wonden

Chronische wonden zijn onder meer door de vergrijzing en de toename van het aantal diabetespatiënten een groeiend probleem in onze gezondheidszorg.
Chronische wonden veroorzaken veel ongemak, lijden en handicaps. Ook is chronische wondzorg een grote kostenpost.

NXG is technologie waarmee het beloop van chronische wonden kan worden gemonitord en gedocumenteerd. Dit opent de weg naar betere en efficiëntere wondzorg.

Meer informatie >>

"De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig
en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is."

Albert Einstein